Home > Choroby penisa > Kłykciny kończyste

Kłykciny kończyste

Marzec 8th, 2009

Kłykciny kończyste, czyli brodawki weneryczne, brodawki płciowe, łac. condylomata acuminata należą do grupy schorzeń wywoływanych przez wirusy brodawczaka ludzkiego HPV (ang. human papillomavirus).
Drogi zakażenia wirusami HPV mającymi predylekcję do okolic płciowych: przenoszenie zakażenia wirusem HPV może nastąpić przez każdy typ kontaktu seksualnego. U ponad 75% osób, które miały kontakt seksualny z partnerem, u którego występowały brodawki narządów płciowych, rozwiną się objawy choroby w przeciągu 3 miesięcy. Stosowanie prezerwatyw zmniejsza ryzyko infekcji o około 75%. Częste są również przypadki autoinfekcji wirusem, z innych okolic ciała (HPV 2). Miejscowe stosowanie maści ze środkami hamującymi podziały komórkowe (cytostatyki w tym np: 5% maść 5-fluorouracylowa, bleomycyna, cisplatyna, metotreksat). Krem zawierający podofilotoksynę lub jej alkoholowy roztwór, np. Condyline. Leczenie indukujące odpowiedź immunologiczną (interferon alfa wstrzykiwany do zmian), leki zawierające imikwimod, np. Aldara. Niestety w większości przypadków zmiany mają charakter nawracający, a terapia może przynieść tylko czasową remisję, co jest związane z brakiem możliwości całkowitego usunięcia zakażenia. Często jednak usunięcie tylko części zmian prowadzi do całkowitego wycofania się pozostałych.
Leczenie kłykcin:
Chirurgiczne – elektrokoagulacja, krioterapia, laseroterapia CO2. W skrajnych przypadkach częściowa wulwektomia.
Dostępna jest bezpieczna szczepionka przeciw HPV, chroniąca także przed większością raków szyjki macicy.

Komentarze są zamknięte