Home > Choroby penisa > priapizm

priapizm

Marzec 16th, 2009

Priapizm (z łacińskiego priapismus, z gr. ?????????? = wzwód) to długotrwałe, bolesne usztywnienie członka, niezależne od woli ani nie związane z podnieceniem seksualnym , nazwa od starożytnego boga Priapa, którego wizerunki przedstawiały mężczyznę z członkiem w stanie erekcji. Priapizm może być powiązany z chorobami hematologicznymi, zwłaszcza anemią sierpowatą, białaczkami, talasemiami i chorobą Fabry’ego, nocną napadową hemoglobinurią oraz zaburzeniami neurologicznymi takimi jak w przypadku uszkodzeń rdzenia kręgowego (opisano priapizm u osób powieszonych). Priapizm może być spowodowany przez lekarstwa. Najczęściej wywołują go wstrzyknięcia do ciał jamistych przy leczeniu problemów z erekcją (papaweryna, alprostadil). Do innych grup, w przypadku których doniesiono o takim działaniu należą: leki przeciwnadciśnieniowe, przeciwpsychotyczne (e.g chlorpromazyna, klozapina) przeciwdepresyjne (głównie trazodon), przeciwkrzepliwe (heparyna) oraz substancje uzależniające czy narkotyczne (alkohol i kokaina).

  1. Brak komentarzy
Komentarze są zamknięte