Home > Choroby penisa > Załupek

Załupek

Marzec 17th, 2009

Załupek (po łacinie paraphimosis) schorzenie najczęściej nabyte, występujące u mężczyzn. Polega na niemożności sprowadzenia napletka z powrotem na żołądź prącia. Odciągnięty napletek znajduje się w okolicy rowka zażołędnego i jest zbyt wąski, aby żołądź mogła się przez niego przecisnąć. Sytuacja taka powstaje jako konsekwencja odprowadzonej stulejki lub na skutek urazu żołędzi, która ulega obrzękowi. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić do niedokrwienia i martwicy żołędzi. Leczenie wyłącznie operacyjne.

Komentarze są zamknięte